Угода про обробку персональних даних користувачів Сайту Goshopping.com.ua

Актуальна версія від 20 червня 2017 року

1. Загальні положення

На умовах цієї Угоди про обробку персональних даних (далі - Угода), Товариство з обмеженою відповідальністю «Таргет Фінанс», юридична адреса: 04112, вул. Дегтярівська, 62, м.Київ, Україна, (далі - Goshopping) надає користувачам сайту, розташованого за адресою Goshopping.com.ua та його піддоменів (далі - Сайт), право користування Сайтом, за допомогою якого Користувачі можуть здійснити покупки в партнерських онлайн магазинах, а також отримувати повернення частини витрачених грошей.

Важливе: Goshopping не провадить безпосередній продаж товарів та послуг користувачам. Здійснити покупку користувач може при переході з Goshopping на сайт Партнера (онлайн-магазин). Відповідальність за належним чином оформлене покупку перед Користувачем несе Партнер. Goshopping зі свого боку зобов'язується робити все можливе для вирішення проблем користувачів, що виникли при використанні Goshopping, в тому числі надати користувачам допомогу у взаємодії з Партнером.

Угода - цей документ з усіма доповненнями, змінами та зазначеними в ньому обов'язковими документами.

Goshopping – онлайн-сервіс для пошуку інформації про товари та послуги, що пропонуються до придбання Партнерами.

Додаток – призначена для встановлення та використання на браузері Користувача. Програма, що дозволяє Користувачу отримати доступ до його особистого аккаунту та контенту на Goshopping.

Користувач – фізична особа, яка приймає умови Угоди, що володіє повною дієздатністю, має свою власну адресу електронної пошти в інтернет, персональний комп'ютер та/або мобільний пристрій, доступ до яких знаходиться в його розпорядженні.

Оператор – ООО «Таргет Фінанс», самостійно або спільно з іншими юридичними особами, що входять до її групу осіб, що організує та (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними, такі як збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних. Обробка Персональних даних може здійснюватися Оператором як автоматизованим, так і неавтоматизованими засобами.

Персональні дані – будь-яка інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації Аккаунта або авторизації, а також в процесі подальшого використання Сайту.

Акаунт – персональний розділ Сайту, до якого Користувач отримує доступ після проходження реєстрації та/або авторизації на Сайті. Аккаунт призначений для зберігання персональних даних Користувача, перегляду та управління доступними функціональними можливостями Сайту та відповідними умовами використання Сайту.

2. Умови збору та зберігання Персональних даних

При реєстрації Аккаунта Користувач самостійно, вільно, своєю волею і в своїх інтересах дає Оператору безстрокову письмову згоду на будь-які засоби обробки своїх персональних даних. Користувач повинен бути ознайомлений з умовами використання його персональних даних до початку їх обробки.

Згода на обробку персональних даних може бути відкликано Користувачем шляхом направлення відповідного особистої заяви на електронну пошту Оператора support@goshopping.com.ua.

У разі відкликання згоди на обробку своїх Персональних даних оператор припиняє обробку Персональних даних і знищує їх в строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня отримання такої заяви, крім даних, необхідних для зберігання відповідно до чинного законодавства України. В цьому випадку Оператор зберігає знеособлені персональні дані Користувача в своїх системах баз даних.

Оператор не відповідає за повноту та актуальність відомостей про Користувачів. Користувач має право в будь-який момент самостійно відредагувати в своєму Акаунті надані їм при реєстрації або авторизації Персональні дані.

У разі припинення укладеного договору, Користувач має право відкликати згоду на обробку його Персональних даних шляхом подання відповідного Оператору запиту на блокування свого Аккаунта за адресою support@goshopping.com.ua. В цьому випадку Оператор зберігає тільки знеособлені персональні дані Користувача в своїх системах баз даних.

3. Мета Угоди

До цілей Угоди відносяться:

 • реєстрація Акаунта Користувача на Сайті (укладення договору на використання Goshopping)
 • виконання зобов'язань за укладеними договорами шляхом надання Користувачеві доступу до Додатка і/або Сайту та його можливостям, так як стороною або вигодонабувачем або поручителем за таким договором є Користувач
 • участь в дослідницьких і маркетингових заходах, що проводяться Оператором
 • напрямок рекламних повідомлень Користувачу та отримання рекламної інформації по мережах електрозв'язку (в тому числі по мобільному зв'язку та електронній пошті)
 • просування Програми та Сайту на ринку шляхом здійснення прямих контактів з Користувачами за допомогою мереж зв'язку

Оператор може збирати такі дані:

 • адреса електронної пошти Користувача;
 • інформацію про браузер Користувача (адреса сайту, на якому користувач знаходиться в даний момент, версію);
 • IP-адреса, cookie, параметри та налаштування інтернет-браузерів.

Оператор може використовувати транскордонну передачу персональних даних на територію іноземної держави іноземній юридичній особі з метою виконання договору з Користувачем. При досягненні всіх поставлених цілей Оператор може гарантувати Користувачеві знищення його Персональних даних на території іноземної держави.

4. Безпека

Оператор зберігає Персональні дані та забезпечує їх охорону від несанкціонованого доступу і поширення відповідно до внутрішніх правил та регламентами. Відносно Персональних даних Користувача зберігається їх конфіденційність, за винятком випадків, коли технологія Сайту або налаштування використовуваного Користувачем програмного забезпечення передбачають відкритий обмін інформацією з іншими Користувачами Сайту або з будь-якими користувачами мережі Інтернет.

Оператор має право передавати Персональні дані третім особам в наступних випадках:

 • Користувач прямо виразив свою згоду на такі дії
 • У зв'язку з передачею Сайту у володіння, користування або власність такої третьої особи, включаючи поступку прав за укладеними з Користувачем договорами на користь такої третьої особи
 • За запитом суду або іншого уповноваженого державного органу в рамках встановленої законодавством процедури
 • Для захисту прав та законних інтересів Оператора в зв'язку з порушенням укладених з Користувачем договорів

5. Заключні положення

Угода регулюється та трактується відповідно до законодавства України та є чинним для всіх користувачів. Всі питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Діюча версія Угоди розроблена Оператором на підставі Закону від 01 червня 2010 року № 2297-VI "Про захист персональних даних" (зі змінами та доповненнями від 06.12.2016 р)

Угода може бути змінена ТОВ «Таргет Фінанс» в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення за адресою https://goshopping.com.ua/ua/Home/PrivacyPolicy. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення.